عرشه پل غدیر همدان
عرشه پل غدیر
آوریل 20, 2019
عرشه پل شریعتی همدان
عرشه پل شریعتی
آوریل 20, 2019

عرشه پل خیابان تختی

 
عرشه پل تختی همدان

عرشه پل خیابان تختی به سمت شرق - میدان فردوسی