بیلبورد میدان بعثت همدان
بیلبورد میدان بعثت
آوریل 18, 2019
عرشه پل غدیر همدان
عرشه پل غدیر
آوریل 20, 2019

عرشه پل بدیع الزمان

 
عرشه پل بدیع الزمان همدان

عرشه پل بدیع الزمان - به سمت غرب - مرکز شهر همدان- کرمانشاه