صنعت تبلیغات مجموعه ای از معلومات حرفه ای، مهارت ها و تخصص هاست که با استفاده از فنون و ابزارهای گوناگون بر اساس اصول و قواعد حرفه ای، برای انتقال پیام سفارش دهنده به مخاطب استفاده میشود. تبلیغات همچون تلاش ورزشکار برای رسیدن به قهرمانی است، با اینکه هدف رسیدن به المپیک است اما این امر میسر نخواهد شد مگر با برنامه ریزی دقیق، تمرینات منظم و رژیم های کارشناسانه و از همه مهم تر وجود یک مربی کاربلد، برای رسیدن به هدف نهایی تبلیغات نیز انتخاب یک مشاور تبلیغاتی و انتخاب بهترین نوع تبلیغات ارکان اصلی این صنعت به شمار میروند.مدیریت آژانس تبلیغات نقش ترمه با دو دهه سابقه فعالیت در عرصه تبلیغات و با به کارگیری کادر حرفه ای و بهره گیری از تکنولوژی های روز تبلیغاتی ، بستری منسجم و یکپارچه را در اختیار مشتریان قرار میدهد. ساختار نقش ترمه TERME STRUCTURE ساختار نقش ترمه بگونه ای سازمان یافته که بتواند با استفاده از عناصر تبلیغاتی مهم مخاطب را جذب کند. گروه های زیرمجموعه ما عبارتند از :
IDEA

گروه ایده پردازی

CREATIVE CONCEPTUALIZATION GROUP

گروه ایده پردازی ما می کوشند با خلق ایده های جدید پیام را به موثرترین شکل انتقال دهند. این انتقال شامل بیان کلامی (شعار) و بیان تصویری پیام است.
STRATEGY

گروه تدوین استراتژی خلاق

CREATIVE STRATEGY GROUP

ما می کوشیم راه و روش ارتباط همه جانبه کالا با مخاطب را بیابیم ، به این معنی که عصاره حیاتی محصول را یافته و آنرا در قالب نیازها و علایق مصرف کننده بیان کنیم. پیامی خلق کنیم که مخاطب را متوجه، قانع و ترغیب کرده و به حرکت درآورد.
BRANDING

گروه برندسازی

BRANDING GROUP

اولین مرحله کار این گروه ساخت نشان تجاری (Logo) میباشد. یک نشان تجاری ، علامت مشخصه ای است که سازنده آن را تعیین می کند. تصویر نام تجاری، یک شکل ذهنی است که شامل عناصر هویتی ، شخصیت محصول و ادراکی است که مصرف کننده از یک محصول خاص دارد.قدم بعد استحکام جایگاه محصول است. ما جایگاهی برای محصولات شما میسازیم که : بیانگر مزیت رقابتی شما باشد برای مصرف کننده روشن و مشخص باشد ایجاد اغتشاش ذهنی نکند مصرف کننده را ترغیب به خرید نماید
CAMPAIGN

کمپین تبلیغاتی

ADVERTISING CAMPAIGN

کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از فعالیت های تبلیغاتی چندجانبه برنامه ریزی شده، مداوم و مرتبط با یکدیگر ، با هدف مشخص و برای مخاطب مشخص است. هدف کمپین : Advertising Task کسب سهم بازار حفظ و گسترش سهم بازار تداوم حضور و یادآوری معرفی الگوهای مصرف و عادات جدید