پایه بنر میدان آرامگاه بوعلی همدان
استرابورد میدان آرامگاه
می 6, 2019
پایه بنر میدان جهاد همدان
استرابورد میدان جهاد – غربی
می 11, 2019

بیلبورد میدان قائم

 
بیلبورد میدان قائم همدان