پایه بنر چهاراراه پاستور همدان
استرابورد چهار راه پاستور – غربی
می 11, 2019
پایه بنر میدان پژوهش همدان
استرابورد چهار راه پژوهش
می 11, 2019

استرابورد چهاراراه شریعتی