پایه بنر میدان قائم همدان
استرابورد میدان قائم – جنوبی
می 11, 2019
پایه بنر میدان امامزاده عبدالله همدان
استرابورد میدان امامزاده عبداله – شمالی
می 11, 2019

استرابورد میدان قائم