پایه بنر میدان امامزاده عبدالله همدان
استرابورد میدان امامزاده عبدالله
می 11, 2019
پایه میدان باباطاهر همدان
استرابورد میدان باباطاهر – غربی
می 11, 2019

استرابورد میدان آرامگاه