بیلبورد میدان قائم همدان
بیلبورد میدان قائم
می 8, 2019
پایه بنر میدان جهاد همدان
استرابورد میدان جهاد – شرقی
می 11, 2019

استرابورد میدان جهاد