پایه بنر میدان جهاد همدان
استرابورد میدان جهاد – غربی
می 11, 2019
استرابورد چهار راه سعیدیه
می 11, 2019

استرابورد میدان جهاد