پایه میدان باباطاهر همدان
استرابورد میدان باباطاهر – غربی
می 11, 2019
استرابورد میدان شهدا
می 11, 2019

استرابورد میدان آرامگاه