پایه بنر میدان قائم همدان
استرابورد میدان قائم – غربی
می 11, 2019
پایه بنر میدان امامزاده عبدالله همدان
استرابورد میدان امامزاده عبدالله
می 11, 2019

استرابورد میدان امامزاده عبدالله