پایه بنر میدان امامزاده عبدالله همدان
استرابورد میدان امامزاده عبداله – شمالی
می 11, 2019
استرابورد میدان باباطاهر – شمالی
می 11, 2019

استرابورد میدان امامزاده عبدالله